Πακέτα RCB Gold και RCB Classic

Η RCB Bank Ltd δημιούργησε δύο ολοκληρωμένα τραπεζικά πακέτα: το RCB Gold και το RCB Classic, τα οποία προσφέρουν στους ιδιώτες μεγαλύτερη ευελιξία στις τραπεζικές τους συναλλαγές και στη διαχείριση των κεφαλαίων τους.

Επιλέξτε το πακέτο που ταιριάζει καλύτερα στις χρηματοοικονομικές σας ανάγκες.

RCB Gold

Το πακέτο RCB Gold προσφέρει αποκλειστική πρόσβαση στα υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες της Τράπεζας. Το RCB Gold έχει σχεδιαστεί για πελάτες που χρειάζονται ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών ή/και πραγματοποιούν ένα μεγάλο αριθμό τραπεζικών συναλλαγών. Με ένα μηνιαίο τέλος 12 ευρώ, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να έχει πλήρη πρόσβαση σε προϊόντα υψηλής ποιότητας και υπηρεσίες της Τράπεζας με προνομιακές τιμές. Το RCB Gold είναι ένα πρώτης τάξεως πακέτο υπηρεσιών για καθημερινές τραπεζικές εργασίες.

Χαρακτηριστικά του πακέτου RCB Gold:

 • Μηνιαίο τέλος διαχείρισης: 12 ευρώ.
 • Δωρεάν παρεχόμενες υπηρεσίες:
  • Έκδοση κύριας και πρόσθετων τραπεζικών καρτών (χρεωστική ή/και πιστωτική κάρτα).
  • Έκδοση βιβλιάριων επιταγών ή/και τραπεζικών επιταγών σε ευρώ.
  • Δημιουργία ή τροποποίηση πάγιων εντολών.
  • Άνοιγμα απεριόριστου αριθμού λογαριασμών σε διάφορα νομίσματα.
 • Δωρεάν συναλλαγές ή/και συναλλαγές με προνομιακές χρεώσεις:
  • Δωρεάν εξερχόμενα εμβάσματα SEPA.
  • Δωρεάν εσωτερικές μεταφορές (μεταξύ λογαριασμών του πελάτη στην RCB).
  • Μετατροπή συναλλάγματος χωρίς επιπρόσθετη χρέωση προμήθειας.
  • Προνομιακές χρεώσεις για εξερχόμενες πληρωμές SWIFT.
 • Πρόσβαση σε όλο το εύρος προθεσμιακών καταθέσεων της Τράπεζας.
RCB Classic

RCB Classic – πληρώστε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Τράπεζας αν και όταν τα χρησιμοποιήσετε. Το RCB Classic διατίθεται χωρίς μηνιαία έξοδα διαχείρισης και χωρίς χρέωση για την κύρια χρεωστική κάρτα της RCB. Περαιτέρω υπηρεσίες ή προϊόντα χρεώνονται μόνο όταν χρησιμοποιηθούν. Το RCB Classic ανοίγει τον δρόμο στον κόσμο των τραπεζικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Χαρακτηριστικά του πακέτου RCB Classic:

 • Χωρίς τέλος διαχείρισης.
 • Εάν το μέσο μηνιαίο υπόλοιπο όλων των λογαριασμών ενός πελάτη (συμπεριλαμβανομένων και των εκάστοτε προθεσμιακών καταθέσεων) είναι μικρότερο από 5.000 ευρώ ή ο μηνιαίος κύκλος εργασιών όλων των τραπεζικών καρτών του δεν υπερβαίνει τα 500 ευρώ, υπάρχει χρέωση ύψους 5 ευρώ μηνιαίως.

 • Δωρεάν παρεχόμενες υπηρεσίες:
  • Έκδοση κύριας χρεωστικής κάρτας.
  • Άνοιγμα ενός λογαριασμού σε ευρώ.
 • Πρόσβαση σε μεγάλο εύρος προϊόντων ή υπηρεσιών της Τράπεζας που τιμολογούνται σύμφωνα με τις τρέχουσες Προμήθειες και Χρεώσεις.
 • Πρόσβαση σε όλο το εύρος προθεσμιακών καταθέσεων της Τράπεζας, εκτός από το ευέλικτο πρόγραμμα "Flexibility".