Αποταμίευση

Η RCB Bank Ltd προσφέρει προθεσμιακές καταθέσεις και τη δυνατότητα καταθέσεων σε τρίτες τράπεζες (fiduciary deposits) με ελκυστικούς και ευέλικτους όρους.