Πακέτα RCB Gold και RCB Classic

Η RCB Bank Ltd δημιούργησε δύο τραπεζικά πακέτα: το RCB Gold και το RCB Classic, τα οποία προσφέρουν στους ιδιώτες μεγαλύτερη ευελιξία στις τραπεζικές τους συναλλαγές και στη διαχείριση των κεφαλαίων τους.

Επιλέξτε το πακέτο που ταιριάζει καλύτερα στις χρηματοοικονομικές σας ανάγκες.

RCB Gold

Το πακέτο RCB Gold προσφέρει αποκλειστική πρόσβαση στα υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες της Τράπεζας. Το RCB Gold έχει σχεδιαστεί για πελάτες που χρειάζονται ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών ή/και πραγματοποιούν ένα μεγάλο αριθμό τραπεζικών συναλλαγών. Με ένα μηνιαίο τέλος ή και χωρίς καμία χρέωση, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να έχει πλήρη πρόσβαση σε προϊόντα υψηλής ποιότητας και υπηρεσίες της Τράπεζας με προνομιακές τιμές. Το RCB Gold είναι ένα πρώτης τάξεως πακέτο υπηρεσιών για καθημερινές τραπεζικές εργασίες.

Χαρακτηριστικά του πακέτου RCB Gold:

 • Μηνιαίο τέλος διαχείρισης: 15 ευρώ τον μήνα ή δωρεάν εάν το μέσο μηνιαίο υπόλοιπο1 όλων των λογαριασμών είναι τουλάχιστον 100.000 EUR ή οι μηνιαίες συναλλαγές όλων των καρτών είναι τουλάχιστον 5.000 EUR.
 • Δωρεάν παρεχόμενες υπηρεσίες:
  • Έκδοση κύριας και πρόσθετων τραπεζικών καρτών (χρεωστική ή/και πιστωτική κάρτα).
  • Έκδοση βιβλιάριων επιταγών ή/και τραπεζικών επιταγών σε ευρώ.
  • Δημιουργία ή τροποποίηση πάγιων εντολών.
  • Δωρεάν αναλήψεις μετρητών απο τις ATM της RCB.
  • 3 δωρεάν αναλήψεις μετρητών ανά μήνα από τις ATM άλλων τραπεζών στην Κύπρο.
  • Δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση εξωτερικού για τον κύριο κάτοχο και μέλη της οικογένειάς του.
  • Άνοιγμα 3 λογαριασμών σε διάφορα νομίσματα.
 • Δωρεάν συναλλαγές ή/και συναλλαγές με προνομιακές χρεώσεις:
  • Δωρεάν εξερχόμενα εμβάσματα SEPA (μέχρι 50.000 EUR).
  • Δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα SWIFT/SEPA.
  • Δωρεάν εσωτερικές μεταφορές (εντός της Τράπεζας).
  • Προνομιακές χρεώσεις για εξερχόμενες πληρωμές SWIFT.
 • Πρόσβαση σε όλο το εύρος προθεσμιακών καταθέσεων της Τράπεζας.

1Tο μέσο μηνιαίο υπόλοιπο υπολογίζεται ως το άθροισμα των ημερήσιων πιστωτικών υπολοίπων (στην αρχή κάθε ημέρας) σε όλους τους λογαριασμούς του πελάτη στην Τράπεζα κατά τη διάρκεια του μήνα, το οποίο διαιρείται με τον αριθμό των ημερολογιακών ημερών του αντίστοιχου μήνα.

RCB Classic

RCB Classic – πληρώστε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Τράπεζας αν και όταν τα χρησιμοποιήσετε. Το RCB Classic προσφέρει δωρεάν έναν λογαριασμό και την κύρια χρεωστική κάρτα της RCB σε ευρώ. Περαιτέρω υπηρεσίες ή προϊόντα χρεώνονται μόνο όταν χρησιμοποιηθούν. Το RCB Classic ανοίγει τον δρόμο στον κόσμο των τραπεζικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Χαρακτηριστικά του πακέτου RCB Classic:

 • Χωρίς τέλος διαχείρισης. Εάν το μέσο μηνιαίο υπόλοιπο1 όλων των λογαριασμών είναι κάτω από
  10.000 EUR ή οι μηνιαίες συναλλαγές όλων των καρτών δεν υπερβαίνουν τα 1.000 EUR, υπάρχει χρέωση ύψους 5 ευρώ μηνιαίως.
 • Δωρεάν παρεχόμενες υπηρεσίες:
  • Έκδοση κύριας χρεωστικής κάρτας.
  • Άνοιγμα ενός λογαριασμού σε ευρώ.
  • Εσωτερικές μεταφορές (εντός της Τράπεζας).
  • Εισερχόμενα εμβάσματα SWIFT/SEPA.
  • Δωρεάν αναλήψεις μετρητών απο τις ATM της RCB.
  • 2 δωρεάν αναλήψεις μετρητών ανά μήνα από τις ATM άλλων τραπεζών στην Κύπρο.
  • Πρώτο βιβλιάριο επιταγών.
 • Πρόσβαση σε μεγάλο εύρος προϊόντων ή υπηρεσιών της Τράπεζας που τιμολογούνται σύμφωνα με τις τρέχουσες Προμήθειες και Χρεώσεις.
 • Πρόσβαση σε όλο το εύρος προθεσμιακών καταθέσεων της Τράπεζας, εκτός από το ευέλικτο πρόγραμμα "Flexibility".

1Tο μέσο μηνιαίο υπόλοιπο υπολογίζεται ως το άθροισμα των ημερήσιων πιστωτικών υπολοίπων (στην αρχή κάθε ημέρας) σε όλους τους λογαριασμούς του πελάτη στην Τράπεζα κατά τη διάρκεια του μήνα, το οποίο διαιρείται με τον αριθμό των ημερολογιακών ημερών του αντίστοιχου μήνα.