Εταιρικές πιστωτικές κάρτες

Οι πιστωτικές κάρτες σας δίνουν την ευκαιρία να κάνετε αγορές και αναλήψεις μετρητών σε ολόκληρο τον κόσμο, χρησιμοποιώντας όχι μόνο τα εταιρικά σας κεφάλαια, αλλά και τα κεφάλαια στα οποία έχετε πρόσβαση μέσω των πιστωτικών ορίων που σας έχει παραχωρήσει η Τράπεζα. Οι πελάτες μπορούν να εξασφαλίσουν πιστωτικό όριο με τη χρήση καταθέσεων στην τράπεζα ως εγγύηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να εξασφαλισθεί όριο χωρίς εξασφάλιση. Μπορείτε να κάνετε αίτηση για έκδοση εταιρικής πιστωτικής κάρτας επικοινωνώντας με τον λειτουργό εξυπηρέτησεις σας ή επισκεπτόμενοι οποιοδήποτε από τα καταστήματα της Τράπεζας.

Χρεώσεις καρτών και παράμετροι
Χρεώσεις EUR
Ετήσια χρέωση κύριας κάρτας 50 EUR
Ετήσια χρέωση επιπρόσθετης κάρτας 50 EUR
Επείγουσα έκδοση κάρτας και προσωπικού κωδικού PIN (επόμενη εργάσιμη μέρα) 10 EUR
Επανέκδοση/αντικατάσταση της κάρτας 50 EUR
Αποστολή της κάρτας και του προσωπικού κωδικού PIN στη διεύθυνση του πελάτη 70 EUR
Ετήσιο επιτόκιο της κάρτας 10%
Ετήσιο επιτόκιο πιστωτικής κάρτας κατά την περίοδο χάριτος (μέχρι και 50 ημέρες) 0%
Μηνιαίο επιτόκιο για καθυστέρηση αποπληρωμής υπολοίπου πιστωτικής κάρτας 2%
Χρέωση για υπέρβαση καθορισμένου ορίου πιστωτικής κάρτας 2% στο ποσό της υπέρβασης
Χρέωση για Ανάληψη μετρητών από τις ΑΤΜ της Τράπεζας Δωρεάν
Χρέωση για Ανάληψη μετρητών από τις ATMs άλλων Τραπεζών στην Κύπρο 2% (ελάχιστη χρέωση 2 EUR)
Χρέωση για Ανάληψη μετρητών από σημεία ανάληψης μετρητών άλλων Τραπεζών 3% (ελάχιστη χρέωση 3 EUR)
Χρέωση για Ανάληψη μετρητών από τις ATMs άλλων Τραπεζών εκτός Κύπρου 3% (ελάχιστη χρέωση 3 EUR)
Προμήθεια συναλλάγματος
(για συναλλαγές εκτός Ευρώ)
2,5% στο ποσό συναλλαγής
Ενημερωτικά SMS Δωρεάν
Καθορισμένο ημερήσιο όριο ανάληψης μετρητών (μπορεί να αλλαχθεί κατόπιν αιτήματος του πελάτη) 1.000 EUR
Ημερήσιο όριο ανάληψης μετρητών από τις ATM της Τράπεζας και των συνεργατών της 1.000 EUR
Καθορισμένο ημερήσιο όριο συναλλαγών (μπορεί να αλλαχθεί κατόπιν αιτήματος του πελάτη) 20.000 EUR
Ημερήσιο όριο για συναλλαγές “card not present” (αγορές στο internet και άλλες συναλλαγές “card not present”) - ορίζεται προκαθορισμένα και μπορεί να αλλάξει μόνο κατόπιν αιτήματος του πελάτη 10.000 EUR
Μηνιαίο όριο για συναλλαγές “card not present”(αγορές στο internet και άλλες συναλλαγές “card not present”) για κάρτες χωρίς την υπηρεσία SMS-Notice ενεργοποιημένη - ορίζεται προκαθορισμένα και μπορεί να μειωθεί κατόπιν αιτήματος του πελάτη 200 EUR
Πλεονεκτήματα εταιρικών πιστωτικών καρτών της Τράπεζας
  • Ανταγωνιστικές προμήθειες και χρεώσεις.
  • Η απλοποιημένη παροχή πληροφοριών για τις πιστωτικές κάρτες διευκολύνει τις εργασίες του λογιστηρίου σας. Μπορείτε να πληρώσετε με την κάρτα όλες τις δαπάνες που συνδέονται με την επιχείρηση ή τη βασική δραστηριότητα της εταιρείας σας.
  • Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικά όρια δαπανών για κάθε εργαζόμενο στην εταιρεία σας και να ελέγχετε τις δαπάνες τους μέσω των κινήσεων συναλλαγών που είναι διαθέσιμες στην υπηρεσία RCB Online Banking ή ενεργοποιώντας την υπηρεσία ειδοποίησης με SMS.

    Περίοδος χάριτος έως 50 ημερών που σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε πίστωση χωρίς την καταβολή τόκου.

  • Χαμηλό και ανταγωνιστικό επιτόκιο μόλις παρέλθει η περίοδος χάριτος που επιτρέπει στην εταιρεία σας να μειώσει τις δαπάνες της.
  • Θέσπιση πιστωτικού ορίου έναντι της εγγύησης καταθέσεων στην Τράπεζα που σημαίνει ότι η εταιρεία σας μπορεί να κάνει χρήση πρόσθετων κεφαλαίων, χωρίς να χάσετε τον τόκο της κατάθεσης.
  • Η ελάχιστη μηνιαία καταβολή δόσεις είναι μόλις 8% του χρησιμοποιημένου πιστωτικού ορίου, που σημαίνει ότι η εταιρεία σας μπορεί να αποπληρώσει το οφειλόμενο ποσό με αποτελεσματικό τρόπο.
  • Το πρόγραμμα RCB Club σας προσφέρει εκπτώσεις και πλεονεκτήματα όταν πληρώνετε προϊόντα και υπηρεσίες με την εταιρική πιστωτική κάρτα της Τράπεζας.