• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 71.1609 75.6465
EUR CHF 1.1156 1.1604
EUR USD 1.1014 1.1414
EUR GBP 0.8634 0.8908

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 71.6059 72.7240
EUR CHF 1.1253 1.1364
EUR USD 1.1131 1.1231
EUR GBP 0.8712 0.8780

Λογαριασμοί Καταθέσεων Υπό Προειδοποίηση της RCB (35 ημερών / 90 ημερών)

Ο Λογαριασμός Υπό Προειδοποίηση της RCB είναι έντοκος καταθετικός λογαριασμός με ελκυστικά επιτόκια για βραχυχρόνια αποταμίευση. Oι αναλήψεις υπό προειδοποίηση 35 ή 90 ημερών, αναλόγως του λογαριασμού, πραγματοποιούνται άνευ χρεώσεως.

Ο Λογαριασμός Υπό Προειδοποίηση προσφέρεται σε όλους τους πελάτες της RCB και αφορά καταθέσεις σε ευρώ (EUR), δολάριο ΗΠΑ (USD), στερλίνες (GBP) και ρούβλια (RUB) με ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης τα 1.000 EUR/USD/GBP ή 70.000 RUB. Το ελάχιστο ποσό αφορά την αρχική κατάθεση και μόνο, κατόπιν της οποίας δεν επιβάλλεται κανένα όριο, ανώτατο ή κατώτατο, στο ποσό του λογαριασμού. Η πληρωμή των τόκων γίνεται με μηνιαία πίστωση του λογαριασμού.

Καταθέσεις στο Λογαριασμό Υπό Προειδοποίηση πραγματοποιούνται μόνο μέσω μεταφοράς χρημάτων από υπάρχοντα τρεχούμενο λογαριασμό του πελάτη. Για αναλήψεις από τον Λογαριασμό Υπό Προειδοποίηση απαιτείται γραπτή ειδοποίηση προς την RCB 35 ή 90 ημερών, ανάλογα με το προσυμφωνημένο χρονικό διάστημα. Κάθε γραπτή ειδοποίηση έχει ισχύ 7 ημερολογιακών ημερών πέραν της δηλωμένης ημερομηνίας ανάληψης. Το ποσό της ανάληψης μεταφέρεται στον υπάρχοντα τρεχούμενο λογαριασμό του πελάτη.

Ο Λογαριασμός Υπό Προειδοποίηση της RCB δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λογαριασμός πληρωμών και ως εκ τούτου δεν υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης εντολών άμεσης χρέωσης, τραπεζικών καρτών και βιβλιαρίων επιταγών.

Βασικά Πλεονεκτήματα
  • Κατάθεση επιπρόσθετου ποσού οποτεδήποτε
  • Μηνιαία κεφαλαιοποίηση των τόκων
  • Ελκυστικά επιτόκια
  • Πρόσβαση στις καταθέσεις όποτε χρειάζεται (με προειδοποίηση)
Επιτόκια
Νόμισμα Ποσό 35 ημερών 90 ημερών
EUR 1.000 - 50.000 0.10% 0.25%
50.001 - 100.000 0.15% 0.35%
100.001 - 1.000.000 0.20% 0.40%
1.000.001 - 5.000.000 0.25% 0.40%
> 5.000.000 Ανά περίπτωση Ανά περίπτωση
USD 1.000 - 50.000 1.60% 2.00%
50.001 - 100.000 1.80% 2.20%
100.001 - 1.000.000 1.90% 2.25%
1.000.001 - 5.000.000 2.00% 2.40%
> 5.000.000 Ανά περίπτωση Ανά περίπτωση
GBP 1.000 - 50.000 0.55% 0.70%
50.001 - 100.000 0.60% 0.75%
100.001 - 1.000.000 0.65% 0.80%
1.000.001 - 5.000.000 0.75% 0.85%
> 5.000.000 Ανά περίπτωση Ανά περίπτωση
RUB 1.000.000 - 5.000.000 4.00% 5.00%
5.000.001 - 10.000.000 4.25% 5.25%
10.000.001 - 100.000.000 4.50% 5.50%
100.000.001 - 500.000.000 5.00% 6.00%
> 500.000.000 Ανά περίπτωση Ανά περίπτωση