• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
 • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
 • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Εταιρικές πιστωτικές κάρτες

Οι πιστωτικές κάρτες RCB Visa σας δίνουν την ευκαιρία να κάνετε αγορές και αναλήψεις μετρητών σε ολόκληρο τον κόσμο, χρησιμοποιώντας όχι μόνο τα εταιρικά σας κεφάλαια, αλλά και τα κεφάλαια στα οποία έχετε πρόσβαση μέσω των πιστωτικών ορίων που σας έχει παραχωρήσει η Τράπεζα. Οι πελάτες μπορούν να εξασφαλίσουν πιστωτικό όριο έναντι κατάθεσης στην τράπεζα ως εγγύηση. Οι εταιρικές πιστωτικές κάρτες RCB Visa μπορούν να εκδοθούν σε 4 διαφορετικά νομίσματα - EUR, USD, GBP και RUB.

Μπορείτε να κάνετε αίτηση για έκδοση εταιρικής πιστωτικής κάρτας επικοινωνώντας με τον λειτουργό εξυπηρέτησης σας ή πηγαίνοντας σε οποιoδήποτε από τα καταστήματα της Τράπεζας.

Πλεονεκτήματα εταιρικών πιστωτικών καρτών της Τράπεζας
 • Ανταγωνιστικές προμήθειες και χρεώσεις.
 • Άμεση πρόσβαση στα κεφάλαια του λογαριασμού που έχει ανοιχθεί σε ένα από τα 4 νομίσματα: EUR, USD, GBP και RUB.
 • Η απλοποιημένη παροχή πληροφοριών για τις πιστωτικές κάρτες διευκολύνει τις εργασίες του λογιστηρίου σας. Μπορείτε να πληρώσετε με την κάρτα όλες τις δαπάνες που συνδέονται με την επιχείρηση ή τη βασική δραστηριότητα της εταιρείας σας.
 • Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικά όρια δαπανών για κάθε εργαζόμενο στην εταιρεία σας και να ελέγχετε τις δαπάνες τους μέσω των κινήσεων συναλλαγών που είναι διαθέσιμες στην υπηρεσία RCB Online Banking ή ενεργοποιώντας την υπηρεσία ειδοποίησης με SMS.
 • Άτοκη περίοδος χάριτος 50 ημερών.
 • Ανταγωνιστικό επιτόκιο μόλις παρέλθει η περίοδος χάριτος που σας επιτρέπει να μειώσετε τις δαπάνες σας.
 • Χαμηλό και ανταγωνιστικό επιτόκιο μόλις παρέλθει η περίοδος χάριτος που επιτρέπει στην εταιρεία σας να μειώσει τις δαπάνες της.
 • Θέσπιση πιστωτικού ορίου έναντι κατάθεσης στην Τράπεζα που σημαίνει ότι η εταιρεία σας μπορεί να κάνει χρήση πρόσθετων κεφαλαίων, χωρίς να χάσετε τον τόκο της κατάθεσης.
 • Η ελάχιστη μηνιαία καταβολή δόσης είναι μόλις 8% του χρησιμοποιημένου πιστωτικού ορίου, που σημαίνει ότι η εταιρεία σας μπορεί να αποπληρώσει το οφειλόμενο ποσό με αποτελεσματικό τρόπο.
 • Το ανέπαφο αυτοκόλλητο rcb2pay είναι ένα επιπλέον εργαλείο πληρωμών που μπορεί να εκδοθεί με την κάρτα σας RCB Visa.
 • Ασφαλείς πληρωμές για αγαθά και υπηρεσίες στο διαδίκτυο με την υπηρεσία 3D Secure.
 • Δωρεάν ταξιωτική ασφάλιση εξωτερικού.
 • Το πρόγραμμα RCB Club σας προσφέρει εκπτώσεις και πλεονεκτήματα όταν πληρώνετε προϊόντα και υπηρεσίες με την εταιρική πιστωτική κάρτα της Τράπεζας.
 • Αξιόπιστη λειτουργία καρτών, άμεσες μεταφορές και πληρωμές εξασφαλισμένες από το κέντρο επεξεργασίας της RCB.
Χρεώσεις και παραμέτροι καρτών Visa σε EUR
Χρεώσεις EUR
Ετήσια χρέωση κύριας κάρτας 50 EUR
Ετήσια χρέωση επιπρόσθετης κάρτας 50 EUR
Επείγουσα έκδοση κάρτας και προσωπικού κωδικού PIN (επόμενη εργάσιμη μέρα) 10 EUR
Επανέκδοση/αντικατάσταση της κάρτας 50 EUR
Αποστολή της κάρτας και του προσωπικού κωδικού PIN στη διεύθυνση του πελάτη (με ταχυμεταφορέα) 70 EUR
Ετήσιο επιτόκιο κάρτας 10%
Ετήσιο επιτόκιο πιστωτικής κάρτας κατά την περίοδο χάριτος (μέχρι 50 ημέρες)1 0%
Μηνιαίο επιτόκιο για καθυστέρηση αποπληρωμής υπολοίπου πιστωτικής κάρτας 2%
Χρέωση για υπέρβαση καθορισμένου ορίου πιστωτικής κάρτας 2% στο ποσό της υπέρβασης
Τελευταία ημερομηνία πληρωμής πιστωτικής κάρτας 20η ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης της κατάστασης λογαριασμού
Ελάχιστη δόση πιστωτικής κάρτας 8% του συνολικού υπολοίπου
Χρέωση για Ανάληψη μετρητών από τις ΑΤΜ της Τράπεζας Δωρεάν
Χρέωση για Ανάληψη μετρητών από τις ATMs άλλων Τραπεζών στην Κύπρο 2% (ελάχιστη χρέωση 2 EUR)
Χρέωση για Ανάληψη μετρητών από σημεία ανάληψης μετρητών άλλων Τραπεζών 3% (ελάχιστη χρέωση 3 EUR)
Χρέωση για Ανάληψη μετρητών από τις ATMs άλλων Τραπεζών εκτός Κύπρου 3% (ελάχιστη χρέωση 3 EUR)
Προμήθεια συναλλάγματος
(για συναλλαγές εκτός Ευρώπης)
2,5% στο ποσό συναλλαγής
Ενημερωτικά SMS Δωρεάν
Καθορισμένο ημερήσιο όριο ανάληψης μετρητών (μπορεί να αλλαχθεί κατόπιν αιτήματος του πελάτη) 1.000 EUR
Ημερήσιο όριο ανάληψης μετρητών από τις ATM της Τράπεζας και των συνεργατών της 1.000 EUR
Καθορισμένο ημερήσιο όριο συναλλαγών (μπορεί να αλλαχθεί κατόπιν αιτήματος του πελάτη) 20.000 EUR
Ημερήσιο όριο για συναλλαγές “card not present” (αγορές στο internet και άλλες συναλλαγές “card not present”) - ορίζεται προκαθορισμένα και μπορεί να αλλάξει μόνο κατόπιν αιτήματος του πελάτη 10.000 EUR
Μηνιαίο όριο για συναλλαγές “card not present”(αγορές στο internet και άλλες συναλλαγές “card not present”) για κάρτες χωρίς την υπηρεσία SMS-Notice ενεργοποιημένη - ορίζεται προκαθορισμένα και μπορεί να μειωθεί κατόπιν αιτήματος του πελάτη 200 EUR

1Η περίοδος χάριτος δεν συμπεριλαμβάνει συναλλαγές ανάληψης μετρητών.

Χρεώσεις και παραμέτροι καρτών Visa σε USD, GBP και RUB
USD GBP RUB
Ετήσια χρέωση κύριας κάρτας 100 USD 100 GBP 8.000 RUB
Ετήσια χρέωση επιπρόσθετης κάρτας 100 USD 100 GBP 8.000 RUB
Επείγουσα έκδοση κάρτας και προσωπικού κωδικού PIN (επόμενη εργάσιμη μέρα) 10 USD 10 GBP 800 RUB
Επανέκδοση/αντικατάσταση της κάρτας 100 USD 100 GBP 8.000 RUB
Αποστολή της κάρτας και του προσωπικού κωδικού PIN στη διεύθυνση του πελάτη (με ταχυμεταφορέα) 80 USD 80 GBP 5.000 RUB
Ετήσιο επιτόκιο κάρτας 15% 15% 18%
Ετήσιο επιτόκιο πιστωτικής κάρτας κατά την περίοδο χάριτος (μέχρι 50 ημέρες)1 0% 0% 0%
Μηνιαίο επιτόκιο για καθυστέρηση αποπληρωμής υπολοίπου πιστωτικής κάρτας 2% 2% 2%
Χρέωση για υπέρβαση καθορισμένου ορίου πιστωτικής κάρτας 2% στο ποσό της υπέρβασης 2% στο ποσό της υπέρβασης 2% στο ποσό της υπέρβασης
Τελευταία ημερομηνία πληρωμής πιστωτικής κάρτας 20η ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης της κατάστασης λογαριασμού 20η ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης της κατάστασης λογαριασμού 20η ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης της κατάστασης λογαριασμού
Ελάχιστη δόση πιστωτικής κάρτας 8% του συνολικού υπολοίπου 8% του συνολικού υπολοίπου 8% του συνολικού υπολοίπου
Χρέωση για Ανάληψη μετρητών από τις ΑΤΜ της Τράπεζας Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
Χρέωση για Ανάληψη μετρητών από τις ATMs άλλων Τραπεζών στην Κύπρο 3%
(ελάχιστη χρέωση
3 USD)
3%
(ελάχιστη χρέωση
3 GBP)
3%
(ελάχιστη χρέωση
300 RUB)
Χρέωση για Ανάληψη μετρητών από σημεία ανάληψης μετρητών άλλων Τραπεζών 2%
(ελάχιστη χρέωση
2 USD)
2%
(ελάχιστη χρέωση
2 GBP)
2%
(ελάχιστη χρέωση
200 RUB)
Χρέωση για Ανάληψη μετρητών από τις ATMs άλλων Τραπεζών εκτός Κύπρου 3%
(ελάχιστη χρέωση
3 USD)
3%
(ελάχιστη χρέωση
3 GBP)
3%
(ελάχιστη χρέωση
300 RUB)
Προμήθεια συναλλάγματος
(για συναλλαγές διαφορετικού νομίσματος από τον λογαριασμό)
2,5% στο ποσό συναλλαγής 2,5% στο ποσό συναλλαγής 2,5% στο ποσό συναλλαγής
Ενημερωτικά SMS Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
Καθορισμένο ημερήσιο όριο ανάληψης μετρητών (μπορεί να αλλαχθεί κατόπιν αιτήματος του πελάτη) 1.000 USD 1.000 GBP 80.000 RUB
Ημερήσιο όριο ανάληψης μετρητών από τις ATM της Τράπεζας και των συνεργατών της 1.000 USD 1.000 GBP 80.000 RUB
Καθορισμένο ημερήσιο όριο συναλλαγών (μπορεί να αλλαχθεί κατόπιν αιτήματος του πελάτη) 20.000 USD 20.000 GBP 1.600.000 RUB
Ημερήσιο όριο για συναλλαγές “card not present” (αγορές στο internet και άλλες συναλλαγές “card not present”) - ορίζεται προκαθορισμένα και μπορεί να αλλάξει μόνο κατόπιν αιτήματος του πελάτη 10.000 USD 10.000 GBP 800.000 RUB
Μηνιαίο όριο για συναλλαγές “card not present”(αγορές στο internet και άλλες συναλλαγές “card not present”) για κάρτες χωρίς την υπηρεσία SMS-Notice ενεργοποιημένη - ορίζεται προκαθορισμένα και μπορεί να μειωθεί κατόπιν αιτήματος του πελάτη 200 USD 200 GBP 20.000 RUB

1Η περίοδος χάριτος δεν συμπεριλαμβάνει συναλλαγές ανάληψης μετρητών.

Ανέπαφη κάρτα Visa rcb2pay

Το αυτοκόλλητο ανέπαφων συναλλαγών rcb2pay είναι ένα βολικό μέσο πληρωμής και μια εναλλακτική λύση στην χρήση τραπεζικων καρτών. Επιτρέπει την διενέργεια γρήγορων πληρωμών με ένα πιο βολικό και ασφαλή τρόπο.

Το ανέπαφο αυτοκόλλητο rcb2pay είναι ένα επιπλέον εργαλείο πληρωμών που μπορεί να εκδοθεί με την πιστωτική σας κάρτα Visa RCB. Το αυτοκόλλητο ανέπαφων συναλλαγών παρέχει πρόσβαση στον κύριο λογαριασμό της κάρτας σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το rcb2pay για αγορές χωρίς μετρητά σε καταστήματα λιανικής πώλησης, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πληρωμές στο διαδίκτυο ή για την ανάληψη μετρητών.

Ανάλογα με τις οικονομικές σας ανάγκες, μπορείτε να ορίσετε ένα ημερήσιο όριο συναλλαγών για το rcb2pay σας, επικοινωνώντας με το RCB Telephone Banking στο 800 00 722 (χωρίς χρέωση στην Κύπρο), +357 25 355 722 (για κλήσεις από το εξωτερικό) ή 8 800 100 7722 (χωρίς χρέωση στη Ρωσία).

Προμήθειες και Χρεώσεις

Νόμισμα λογαριασμού EUR
rcb2pay ετήσια χρέωση 25 EUR
rcb2pay χρέωση επανέκδοσης/αντικατάστασης 25 EUR
Ημερήσιο όριο συναλλαγών (ορίζεται προκαθορισμένα και μπορεί να αλλαχθεί κατόπιν αιτήματος του πελάτη) 500 EUR

Πώς να χρησιμοποιήσετε το rcb2pay

Το αυτοκόλλητο rcb2pay έχει τα ίδια πλεονεκτήματα με τις ανέπαφες κάρτες Visa RCB. Με άλλα λόγια, μπορείτε να κάνετε αγορές σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο σε όλα τα τερματικά σημεία πώλησης που διαθέτουν το σύμβολο ανέπαφων συναλλαγών.