Χρηματοδότηση μέσω συναλλαγών επαναγοράς

Η RCB Bank Ltd προσφέρει διάφορες λύσεις βραχυπρόθεσμου δανεισμού μέσω συναλλαγών επαναγοράς. Κατ' αρχήν, όλες οι συναλλαγές επαναγοράς μπορούν να θεωρηθούν βραχυπρόθεσμα δάνεια με εγγύηση κινητές αξίες. Ο μηχανισμός τέτοιων συναλλαγών λειτουργεί στην εξής βάση: Για την περίοδο του δανείου, τα χρεόγραφα που δίνονται ως εγγύηση πωλούνται στην Τράπεζα, ενώ ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να τα επαναγοράσει σε μία ημερομηνία που έχει συμφωνηθεί εκ των προτέρων. Οι συναλλαγές αυτές ρυθμίζονται από διεθνώς αναγνωρισμένες τυποποιημένες συμβάσεις: Παγκόσμια Πρότυπη Σύμβαση Επαναγοράς (ISMA GMRA). Όταν η σύμβαση λήξει, ίσως είναι εφικτή η ανανέωση της συναλλαγής REPO.

Οι συναλλαγές REPO πραγματοποιούνται σε ευρώ, δολάρια ΗΠΑ, λίρες Αγγλίας ή ρούβλια Ρωσίας (σύμφωνα με το νόμισμα της) και καλύπτουν χρονικό διάστημα μεταξύ δύο εβδομάδων και τριών μηνών. Οι κινητές αξίες που εκδίδονται από ρωσικές και διεθνείς εισηγμένες εταιρείες και εγκρίνονται από την Τράπεζα μπορούν να προσφέρονται ως εγγύηση για αυτές τις συναλλαγές. Το επιτόκιο δανεισμού ορίζεται κατά περίπτωση βάσει του νομίσματος, του χρονικού διαστήματος και της ποιότητας των αξιών, καθώς και του μεγέθους των συναλλαγών REPO.