• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 70.1320 74.8296
EUR CHF 1.1488 1.1958
EUR USD 1.1544 1.1944
EUR GBP 0.8683 0.8947

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 71.9841 73.1508
EUR CHF 1.1518 1.1599
EUR USD 1.1632 1.1702
EUR GBP 0.8723 0.8789

Υπηρεσίες διαμεσολάβησης

Η RCB Bank Ltd παρέχει πρόσβαση σε μεγάλο εύρος μετοχών και χρεογράφων, ενώ επίσης παρέχει δομιμένα προϊόντα όλων των τύπων.

Η Τράπεζα χρησιμοποιεί σύγχρονες υποδομές που έχουν σχεδιαστεί για την παροχή γρήγορων και αποτελεσματικών πελατοκεντρικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης στους επενδυτές.

Η Τράπεζα παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες σε επενδυτές που θεωρούνται επαγγελματίες επενδυτές ή επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι σύμφωνα με τους κανόνες κατηγοριοποίησης της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID).

Για ζητήματα που σχετίζονται με την κατηγοριοποίηση των πελατών, καθώς και για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες για τα επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες της Τράπεζας, επικοινωνήστε με τον λειτουργό εξυπηρέτησης σας σε ένα από τα καταστήματα της Τράπεζας, ή με την υπηρεσία RCB Telephone Banking.

Βασικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών διαμεσολάβησης
  • Συναλλαγές χρεογράφων: μετοχές και ομόλογα Ρώσων και διεθνών εκδοτών, αμερικανικά πιστοποιητικά καταθέσεων (ADR), παγκόσμια πιστοποιητικά καταθέσεων (GDR), διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF), δομημένα προϊόντα κ.λπ.
  • Ωράριο λειτουργίας για λήψη εντολών από πελάτες: 09:00 – 17:30 ώρα Κύπρου.
  • Ρωσόφωνοι, αγγλόφωνοι και ελληνόφωνοι επαγγελματίες επενδυτικών υπηρεσιών.
  • Ειδικές χρεώσεις για μεγάλες συναλλαγές.
Προμήθειες και χρεώσεις για υπηρεσίες διαμεσολάβησης
Ομόλογα
Αξία κάτω από 10 εκατ. USD10,125% (ελάχιστη χρέωση 150 USD)1
Αξία άνω των 10 εκατ. USD10,0625%
Μετοχές
Αξία κάτω από 100.000 USD10,25% (ελάχιστη χρέωση 200 USD)1
100.000 - 999.999 USD1 0,20%
1 εκατ. - 10 εκατ. USD1 0,15%
Αξία άνω των 10 εκατ. USD1Καθορίζεται μεμονωμένα
REPO για ομόλογα και μετοχές
Για περίοδο μικρότερη των 45 ημερών0,25% ετησίως
Για περίοδο μεταξύ 45-180 ημερών0,50% ετησίως

1Ή ισάξιο ποσό σε αποδεκτό νόμισμα.

Πλεονεκτήματα των υπηρεσιών διαμεσολάβησης
  • Πρόσβαση σε μεγάλο εύρος χρηματοπιστωτικών μέσων που γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης στις ρωσικές και διεθνείς χρηματαγορές χάρη στο ευρύ δίκτυο συνεργατών της Τράπεζας σε όλα τα σημαντικά χρηματιστήρια του κόσμου.
  • Ανταγωνιστικές χρεώσεις και εξατομικευμένη προσέγγιση.