Σχετικά με την ιστοσελίδα

    Αγαπητοί επισκέπτες, με την παρούσα σάς ενημερώνουμε ότι ο συγκεκριμένος διαδικτυακός ιστότοπος www.rcbcy.com εκπροσωπεί την επίσημη εταιρική ιστοσελίδα που έχει καταχωρηθεί στο όνομα της RCB Bank Ltd μαζί με το όνομα τομέα https://online.rcbcy.com (Διαδικτυακή Τράπεζα, RCB Online Banking).

    Οποιοσδήποτε άλλος διαδικτυακός ιστότοπος με παρόμοιες διευθύνσεις τομέα δεν συνδέεται με την RCB Bank Ltd και η τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από την χρήση αυτού.

    Για όλες τις ερωτήσεις που προκύπτουν σε σχέση με τη λειτουργία του εταιρικής ιστοσελίδας www.rcbcy.com, επικοινωνήστε με την RCB Telephone Banking ή χρησιμοποιήστε το έντυπο εισηγήσεων. 

    RCB Bank Ltd. Ιδιωτική Εταιρεία. Αριθμός Μητρώου: 72376. Έδρα: Αμαθούντος 2, 3105, Λεμεσός, Κύπρος.