• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 70.4895 75.0159
EUR CHF 1.1257 1.1710
EUR USD 1.1116 1.1516
EUR GBP 0.8535 0.8801

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 71.4319 72.5570
EUR CHF 1.1367 1.1446
EUR USD 1.1216 1.1286
EUR GBP 0.8623 0.8690

Νέα

Ο CEO της RCB Bank υπογραμμίζει την ανάγκη για αύξηση της επενδυτικής ελκυστικότητας της Κύπρου

04.12.2015

Ο CEO της RCB Bank υπογραμμίζει την ανάγκη για αύξηση της επενδυτικής ελκυστικότητας της Κύπρου
Την ανάγκη αύξησης της ελκυστικότητας της Κύπρου από πλευράς επενδύσεων υπογράμμισε ο Δρ. Kirill Zimarin, CEO της RCB Bank κατά την διάρκεια του 3ου Κυπριακού Banking Forum που έλαβε χώρα χθες στη Λευκωσία. 

Μιλώντας κατά την διάρκεια ανοιχτής συζήτησης με τους CEO των κύριων Κυπριακών τραπεζών, ο Δρ. Zimarin σημείωσε ότι η άρση όλων των περιορισμών στην διακίνηση κεφαλαίων παρέσχε το υπόβαθρο για την καλυτέρευση του επενδυτικού κλίματος στην Κύπρο και αποτέλεσε μια από τις κύριες κινητήριες δυνάμεις για την αναμενόμενη οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Ο Δρ. Zimarin αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη για νέα κίνητρα, ούτως ώστε να αυξηθεί η επενδυτική ελκυστικότητα της Κύπρου. 

«Μια αύξηση στην αξιολόγηση της χώρας θα αποτελούσε την επόμενη κινητήρια δύναμη που θα διευκόλυνε την επενδυτική δραστηριότητα στην πραγματική αγορά και ως εκ τούτου την οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου. Για να γίνει αυτό κατορθωτό, τα επίπεδα των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων πρέπει να μειωθούν δραματικά» δήλωσε ο κ. Zimarin. Ο CEO της RCB Bank ολοκλήρωσε δηλώνοντας ότι η επίλυση των εναπομεινάντων ζητημάτων στον Κυπριακό τραπεζικό τομέα θα ενισχύσει το κλίμα εμπιστοσύνης και ως εκ τούτου θα επιτρέψει την άκρως αναγκαία ροή επενδύσεων, διευκολύνοντας έτσι την οικονομική ανάπτυξη. 


Άλλα νέα