• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 70.4895 75.0159
EUR CHF 1.1257 1.1710
EUR USD 1.1116 1.1516
EUR GBP 0.8535 0.8801

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 71.4319 72.5570
EUR CHF 1.1367 1.1446
EUR USD 1.1216 1.1286
EUR GBP 0.8623 0.8690

Νέα

Η RCB Bank Ltd στηρίζει τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης

09.06.2015

Η RCB Bank Ltd, μέσα στα πλαίσια της προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που ακολουθεί, αποφάσισε να στηρίξει τον νεοϊδρυθέντα Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης με το ποσό των 50,000 Ευρώ. Ο Φορέας θα παρέχει ουσιαστική, διάφανη και απτή στήριξη σε Κύπριους φοιτητές πανεπιστημίων που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες

Σχολιάζοντας την εισφορά της RCB, o CEO της τράπεζας κύριος Kirill Zimarin δήλωσε: «Ως ένα ηγετικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Κύπρου, η RCB Bank Ltd είναι κοινωνικά υπεύθυνη και επιδεικνύει ενδιαφέρον για την Κυπριακή κοινωνία. Είναι λοιπόν με μεγάλη ευχαρίστηση που στηρίζουμε τη νέα γενιά Κυπρίων φοιτητών. Η συνεισφορά μας στον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης δεν αποτελεί παρά επένδυση στο ίδιο το μέλλον της Κύπρου».Άλλα νέα