• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 73.0959 78.0259
EUR CHF 1.1669 1.2162
EUR USD 1.2125 1.2525
EUR GBP 0.8571 0.8816

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 74.8325 76.0694
EUR CHF 1.1960 1.2046
EUR USD 1.2334 1.2404
EUR GBP 0.8656 0.8717

Νέα

H RCB Bank Ltd βραβεύτηκε από τον Κυπριακό Οργανισμό Προσέλκυσης Επενδύσεων (CIPA)

11.09.2014

H RCB Bank Ltd βραβεύτηκε από τον Κυπριακό Οργανισμό Προσέλκυσης Επενδύσεων (CIPA)
Δελτίο τύπου

Η RCB Bank Ltd βραβεύτηκε από τον Κυπριακό Οργανισμό Προσέλκυσης Επενδύσεων (CIPA) για τις επιδόσεις της το 2013. Τα Διεθνή Βραβεία Επενδύσεων του CIPA απονέμονται κάθε χρόνο σε δυναμικές και καινοτόμες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, πέτυχαν εξαιρετικές επιδόσεις και κατέχουν ηγετική θέση στον τομέα τους. 

Το αναγνωρισμένο βραβείο, που απονεμήθηκε στην παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, επιβεβαιώνει την ηγετική θέση της RCB Bank Ltd στον τομέα των διεθνών χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων στην Κύπρο. Η Τράπεζα εξυπηρετεί χιλιάδες εγχώριους και διεθνείς πελάτες από πενήντα περίπου χώρες. Το 2013, σύμφωνα με ελέγχους που διεξήχθησαν από διεθνείς εμπειρογνώμονες, η RCB Bank Ltd κρίθηκε απόλυτα συμμορφούμενη με το κανονιστικό πλαίσιο και τα διεθνή τραπεζικά πρότυπα. Παρά την οικονομική κρίση στην Κύπρο το 2013, η πελατειακή βάση της Τράπεζας αυξήθηκε κατά ένα τρίτο , ενώ οι συναλλαγές των πελατών αυξήθηκαν κατά 50%. 
«Η επιτυχία της RCB είναι αποτέλεσμα σχολαστικής προσοχής στις ανάγκες των πελατών και στο επίπεδο εξυπηρέτησης Η εμπιστοσύνη, η υπευθυνότητα και η ικανότητα να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πελατών είναι οι παράγοντες στους οποίους στηρίζεται η σχέση μεταξύ της RCB Bank Ltd και των πελατών της και το κλειδί για την επιτυχία της Τράπεζας», τόνισε ο κ. Kirill Zimarin, Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της RCB Bank Ltd.


Άλλα νέα