• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 71.1609 75.6465
EUR CHF 1.1156 1.1604
EUR USD 1.1014 1.1414
EUR GBP 0.8634 0.8908

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 71.6059 72.7240
EUR CHF 1.1253 1.1364
EUR USD 1.1131 1.1231
EUR GBP 0.8712 0.8780

Νέα

Η RCB Bank ολοκλήρωσε με επιτυχία το τεστ αντοχής που διενέργησε η ΕΚΤ

30.07.2016

Η RCB Bank Ltd είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία το τεστ αντοχής που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το οποίο ήταν ευθυγραμμισμένο με την μεθοδολογία της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών.

Τα αποτελέσματα του τεστ αντοχής δεικνύουν ότι ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανέρχεται, με βάση το δυσμενές σενάριο, στο 16.58%, που υπερβαίνει κατά πολύ την ελάχιστη κανονιστική απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων και των πλήρως ενσωματωμένων αποθεμάτων ασφαλείας που ισχύουν για την τράπεζα.

Η RCB Bank Ltd θεωρεί τα εν λόγω αποτελέσματα ως μία ακόμη επιβεβαίωση της οικονομικής της ευρωστίας και σταθερότητας.

H RCB Bank Ltd εποπτεύεται από τον Νοέμβριο του 2014 κατευθείαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε συντονισμό με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, μέσα στα πλαίσια του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού. Η RCB Bank Ltd δεν συγκαταλέγεται στην λίστα με τις 51 τράπεζες για τις οποίες τα τεστ αντοχής διενεργήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών.  Αντ’ αυτού, η τράπεζα συγκαταλέγεται στις σημαντικές Ευρωπαϊκές τράπεζες όπου τα τεστ αντοχής διενεργήθηκαν από την ΕΚΤ, μέσα στα πλαίσια της ετήσιας διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης. Καθ’ όλη την διάρκεια της διαδικασίας, η ΕΚΤ υιοθέτησε μια στιβαρή μεθοδολογία διασφάλισης ποιότητας.


Άλλα νέα