• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 70.5295 75.0567
EUR CHF 1.1139 1.1592
EUR USD 1.1118 1.1518
EUR GBP 0.8446 0.8705

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 72.5865 73.7225
EUR CHF 1.1323 1.1402
EUR USD 1.1325 1.1395
EUR GBP 0.8543 0.8607

Νέα

RCB Bank Ltd: Νέοι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις

14.02.2018

Αγαπητοί πελάτες,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις της RCB Bank Ltd έχουν τροποποιηθεί ώστε να ληφθούν υπόψη, μεταξύ άλλων, οι νέες απαιτήσεις που επιβάλλει η Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά (PSD2).

Οι νέοι Όροι και Προϋποθέσεις, σε ισχύ από 14 Φεβρουαρίου 2018 είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.

Για περισσότερες πληροφορίες γύρω από τους νέους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο +357 25 355 722 (από το εξωτερικό), στο 800 00 722 (χωρίς χρέωση στην Κύπρο) ή στο 8 800 100 7722 (χωρίς χρέωση στη Ρωσία).

Με εκτίμηση,
RCB Bank Ltd


Άλλα νέα