• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 70.5295 75.0567
EUR CHF 1.1139 1.1592
EUR USD 1.1118 1.1518
EUR GBP 0.8446 0.8705

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 72.5865 73.7225
EUR CHF 1.1323 1.1402
EUR USD 1.1325 1.1395
EUR GBP 0.8543 0.8607

Νέα

Δελτίο Τύπου RCB Bank Ltd σχετικά με την Ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ημερομηνίας 01.12.2017

01.12.2017

Σχετικά με το χρηματικό πρόστιμο που εκδόθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ( «ΚΤΚ»), σύμφωνα με τη σημερινή της ανακοίνωση, η RCB θα σεβαστεί την απόφαση της ΚΤΚ και έχει ήδη καταβάλει το σχετικό ποσό. Το πρόστιμο αφορά προηγούμενους εποπτικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν από το 2014 έως το 2016 οι οποίοι εντόπισαν εσωτερικούς τομείς βελτίωσης, και δεν αφορούσαν τον εντοπισμό περιστατικών νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Μετά από τους ελέγχους της ΚΤΚ, η Τράπεζα ενίσχυσε περαιτέρω τους τομείς που εντοπίστηκαν και υλοποίησε πλήρως τις συστάσεις της ΚΤΚ. Τα τελευταία 3 χρόνια, η RCB Bank Ltd συνεχίζει να αξιολογεί και να βελτιώνει τις πολιτικές κανονιστικής συμμόρφωσης και διακυβέρνησης, και να ενισχύει τις διαδικασίες της τράπεζας σύμφωνα με το επικαιροποιημένο κανονιστικό πλαίσιο και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.

Η RCB Bank Ltd συνεχίζει να εφαρμόζει σήμερα μία από τις αυστηρότερες πολιτικές όσον αφορά την αποδοχή νέων πελατών και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Παραμένει προσηλωμένη στη διατήρηση υψηλών προτύπων και συντηρητικής προσέγγισης, και συνεχίζει να επενδύει σε συστήματα και σε ανθρώπινο προσωπικό.


Άλλα νέα