• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 71.1609 75.6465
EUR CHF 1.1156 1.1604
EUR USD 1.1014 1.1414
EUR GBP 0.8634 0.8908

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 71.6059 72.7240
EUR CHF 1.1253 1.1364
EUR USD 1.1131 1.1231
EUR GBP 0.8712 0.8780

Νέα

Νέα μορφή κειμένων για ειδοποιήσεις μέσω SMS

30.11.2015

Αγαπητοί πελάτες,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από την 1η Δεκεμβρίου 2015 οι ειδοποιήσεις μέσω SMS σχετικά με τις κινήσεις του τρεχούμενου λογαριασμού(-ών) και της κάρτας(-ών) σας θα παρουσιάζονται σε νέα μορφή, όπως ορίζεται παρακάτω:
ΤώραΜετά την 1η Δεκεμβρίου 2015
Your card 454321***0123 was authorized for purchase at SHOP, LONDON, UK for 12.34 GBP on 23/11/15 17:19.
T. +35725355722
*PURCHASE*
RCB сard: *0123                   
Amount: 12.34 GBP (~17.88 EUR)
At: SHOP, LONDON, GBP
23/11/15 17:19
T. +35725355722
Your account 123***789 was debited with 123.45 EUR on 23/11/2015 17:19.
T. +35725355722
*DEBIT*
RCB account: ***456*89 
Amount: 123.45 EUR 
23/11/15 17:19 
T. +35725355722
Your account 123***789 was credited with 123.45 EUR on 23/11/2015 17:19.
T. +35725355722
*CREDIT*
RCB account: ***456*89
Amount: 123.45 EUR
23/11/15 17:19
T. +35725355722
Your card 454321***0123 was credited with 123.45 EUR on 23/11/2015 17:19.
T. +35725355722
*CREDIT*
RCB card: *0123
Amount: 123.45 EUR
23/11/15 17:19
T. +35725355722
The Available Balance on your card 454321***0123 on 23/11/2015 11:00 is 1234.67 EUR*BALANCE*
RCB card: *0123
Amount: 1234.67 EUR
23/11/15 11:00
T. +35725355722
The Available Balance on your account 123***789 on 23/11/2015 12:00 is 1234.67 EUR*BALANCE*
RCB account: ***456*89
Amount: 1234.67 EUR
23/11/15 17:19
T. +35725355722

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην υπηρεσία RCB Telephone Banking στο 800 00 722 (χωρίς χρέωση στην Κύπρο), +357 25 355722 (για κλήσεις από το εξωτερικό), 8 800 100 7722 (χωρίς χρέωση στη Ρωσία).

Με εκτίμηση, 
RCB Bank Ltd


Άλλα νέα