• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 73.0959 78.0259
EUR CHF 1.1669 1.2162
EUR USD 1.2125 1.2525
EUR GBP 0.8638 0.8887

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 74.9189 76.1456
EUR CHF 1.1910 1.1996
EUR USD 1.2232 1.2302
EUR GBP 0.8726 0.8789

Νέα

Νέα μορφή κειμένων για ειδοποιήσεις μέσω SMS

30.11.2015

Αγαπητοί πελάτες,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από την 1η Δεκεμβρίου 2015 οι ειδοποιήσεις μέσω SMS σχετικά με τις κινήσεις του τρεχούμενου λογαριασμού(-ών) και της κάρτας(-ών) σας θα παρουσιάζονται σε νέα μορφή, όπως ορίζεται παρακάτω:
ΤώραΜετά την 1η Δεκεμβρίου 2015
Your card 454321***0123 was authorized for purchase at SHOP, LONDON, UK for 12.34 GBP on 23/11/15 17:19.
T. +35725355722
*PURCHASE*
RCB сard: *0123                   
Amount: 12.34 GBP (~17.88 EUR)
At: SHOP, LONDON, GBP
23/11/15 17:19
T. +35725355722
Your account 123***789 was debited with 123.45 EUR on 23/11/2015 17:19.
T. +35725355722
*DEBIT*
RCB account: ***456*89 
Amount: 123.45 EUR 
23/11/15 17:19 
T. +35725355722
Your account 123***789 was credited with 123.45 EUR on 23/11/2015 17:19.
T. +35725355722
*CREDIT*
RCB account: ***456*89
Amount: 123.45 EUR
23/11/15 17:19
T. +35725355722
Your card 454321***0123 was credited with 123.45 EUR on 23/11/2015 17:19.
T. +35725355722
*CREDIT*
RCB card: *0123
Amount: 123.45 EUR
23/11/15 17:19
T. +35725355722
The Available Balance on your card 454321***0123 on 23/11/2015 11:00 is 1234.67 EUR*BALANCE*
RCB card: *0123
Amount: 1234.67 EUR
23/11/15 11:00
T. +35725355722
The Available Balance on your account 123***789 on 23/11/2015 12:00 is 1234.67 EUR*BALANCE*
RCB account: ***456*89
Amount: 1234.67 EUR
23/11/15 17:19
T. +35725355722

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην υπηρεσία RCB Telephone Banking στο 800 00 722 (χωρίς χρέωση στην Κύπρο), +357 25 355722 (για κλήσεις από το εξωτερικό), 8 800 100 7722 (χωρίς χρέωση στη Ρωσία).

Με εκτίμηση, 
RCB Bank Ltd


Άλλα νέα