• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 70.1320 74.8296
EUR CHF 1.1488 1.1958
EUR USD 1.1544 1.1944
EUR GBP 0.8683 0.8947

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 71.9841 73.1508
EUR CHF 1.1518 1.1599
EUR USD 1.1632 1.1702
EUR GBP 0.8723 0.8789

Νέα

Moody’s: Οι προοπτικές της RCB Bank Ltd είναι σταθερές

17.09.2014

Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody's δημοσίευσε τις προοπτικές του τραπεζικού συστήματος της Κύπρου. Σύμφωνα με την έκθεση, η RCB Bank Ltd κατατάσσεται στη δεύτερη θέση ως προς το ύψος των στοιχείων του ενεργητικού στην Κύπρο και παρουσιάζει περιορισμένη έκθεση στον κυπριακό πιστωτικό κίνδυνο. Σύμφωνα με τη Moody’s, οι προοπτικές της Τράπεζας είναι σταθερές. Άλλα νέα