• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 70.5295 75.0567
EUR CHF 1.1139 1.1592
EUR USD 1.1118 1.1518
EUR GBP 0.8446 0.8705

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 72.5929 73.7290
EUR CHF 1.1301 1.1380
EUR USD 1.1326 1.1396
EUR GBP 0.8567 0.8632

Νέα

Moody’s: Οι προοπτικές της RCB Bank Ltd είναι σταθερές

17.09.2014

Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody's δημοσίευσε τις προοπτικές του τραπεζικού συστήματος της Κύπρου. Σύμφωνα με την έκθεση, η RCB Bank Ltd κατατάσσεται στη δεύτερη θέση ως προς το ύψος των στοιχείων του ενεργητικού στην Κύπρο και παρουσιάζει περιορισμένη έκθεση στον κυπριακό πιστωτικό κίνδυνο. Σύμφωνα με τη Moody’s, οι προοπτικές της Τράπεζας είναι σταθερές. Άλλα νέα