• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 69.9709 74.4565
EUR CHF 1.1032 1.1481
EUR USD 1.1014 1.1414
EUR GBP 0.8712 0.8991

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 71.6795 72.7978
EUR CHF 1.1163 1.1275
EUR USD 1.1133 1.1233
EUR GBP 0.8765 0.8835

Νέα

Moody’s: Οι προοπτικές της RCB Bank Ltd είναι σταθερές

17.09.2014

Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody's δημοσίευσε τις προοπτικές του τραπεζικού συστήματος της Κύπρου. Σύμφωνα με την έκθεση, η RCB Bank Ltd κατατάσσεται στη δεύτερη θέση ως προς το ύψος των στοιχείων του ενεργητικού στην Κύπρο και παρουσιάζει περιορισμένη έκθεση στον κυπριακό πιστωτικό κίνδυνο. Σύμφωνα με τη Moody’s, οι προοπτικές της Τράπεζας είναι σταθερές. Άλλα νέα