• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 70.4895 75.0159
EUR CHF 1.1112 1.1565
EUR USD 1.1116 1.1516
EUR GBP 0.8535 0.8801

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 71.4319 72.5570
EUR CHF 1.1367 1.1446
EUR USD 1.1216 1.1286
EUR GBP 0.8605 0.8671

Νέα

Επανεκλογή του Δρ. Kirill Zimarin στην Προεδρία του Συνδέσμου Διεθνών Τραπεζών

08.12.2016

Επανεκλογή του Δρ. Kirill Zimarin στην Προεδρία  του Συνδέσμου Διεθνών Τραπεζών
Ο Δρ. Kirill Zimarin, CEO της RCB Bank Ltd, επανεξελέγη στην Προεδρία του Συνδέσμου Διεθνών Τραπεζών στην Κύπρο κατά την διάρκεια της 14ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης που έλαβε χώρα στη Λεμεσό χθες. Ο Δρ. Zimarin, που κατέχει το αξίωμα από το 2008, θα συνεχίσει να ηγείται του Συνδέσμου και για τα επόμενα δύο χρόνια.

Κατά την διάρκεια της ομιλίας του, ο Δρ. Kirill Zimarin υπογράμμισε το πολυεπίπεδο έργο που ο Σύνδεσμος επιτέλεσε κατά την διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς και διαβεβαίωσε ότι: «Ο Σύνδεσμος θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται έντονα στην προώθηση των συμφερόντων των μελών του αλλά και του Κυπριακού τραπεζικού τομέα εν γένει τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και διεθνές επίπεδο». Ο Δρ. Zimarin ολοκλήρωσε τονίζοντας ότι: «Το τραπεζικό σύστημα στην ολότητα του έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στην ενίσχυση της Κυπριακής οικονομίας. Οι διεθνείς τράπεζες θα συνεχίσουν να στηρίζουν τις Κυπριακές εταιρείες στην υλοποίηση των επενδυτικών και αναπτυξιακών τους πλάνων αλλά και την ίδια την χώρα εν γένει».

Ο Σύνδεσμος Διεθνών Τραπεζών ιδρύθηκε στη Λεμεσό το 2002 με σκοπό την εκπροσώπηση των συμφερόντων των διεθνών τραπεζών στην Κύπρο. Από ιδρύσεως του, ο Σύνδεσμος έχει διαδραματίσει ηγετικό ρόλο σε θέματα που επηρεάζουν ή έχουν οποιοδήποτε άλλο αντίκτυπο επί του τομέα της διεθνούς τραπεζικής. Ο Σύνδεσμός εκπροσωπεί 24 τράπεζες.


Άλλα νέα