• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 69.9709 74.4565
EUR CHF 1.1156 1.1604
EUR USD 1.1014 1.1414
EUR GBP 0.8712 0.8991

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 71.1016 72.2167
EUR CHF 1.1192 1.1304
EUR USD 1.1101 1.1201
EUR GBP 0.8784 0.8854

Νέα

Συνεισφορά στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓΕΣΥ)

10.05.2019

Αγαπητέ μας πελάτη,

Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι, σύμφωνα με το Νόμο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ), οι τράπεζες υποχρεούνται από την 1η Μαρτίου 2019 να αποκόπτουν από τους τόκους καταθέσεων φυσικών προσώπων, φορολογικούς κάτοικους Κύπρου, ποσοστό 1,70% έως 28/2/2020 και 2,65% από 1/3/2020 ως συνεισφορά στο ΓΕΣΥ. Η συνεισφορά θα αποκόπτεται κατά την ημέρα πληρωμής του τόκου.

Με εκτίμηση,
RCB Bank Ltd


Άλλα νέα