• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 73.8666 78.4290
EUR CHF 1.1145 1.1601
EUR USD 1.1206 1.1606
EUR GBP 0.8932 0.9221

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 74.6114 75.7473
EUR CHF 1.1240 1.1319
EUR USD 1.1324 1.1394
EUR GBP 0.8935 0.9006

Νέα

Element is not found

Άλλα νέα