• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 69.8541 74.3397
EUR CHF 1.1156 1.1604
EUR USD 1.1014 1.1414
EUR GBP 0.8538 0.8806

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 71.4135 72.5338
EUR CHF 1.1364 1.1443
EUR USD 1.1168 1.1238
EUR GBP 0.8615 0.8682

Νέα

Element is not found

Άλλα νέα