• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 73.0959 78.0259
EUR CHF 1.1669 1.2162
EUR USD 1.2125 1.2525
EUR GBP 0.8571 0.8816

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 74.8325 76.0694
EUR CHF 1.1960 1.2046
EUR USD 1.2334 1.2404
EUR GBP 0.8656 0.8717

Card lock

Card block el description
Личные данные
Что случилось с картой*

Фамилия
Имя
Дата потери/кражи Select date in calendar (DD.MM.YYYY)
Время потери/кражи Время
Последняя транзакция
Дата последней транзакции Select date in calendar (DD.MM.YYYY)
Место
Сумма
Карта утрачена вместе с Пин кодом?
Телефон
Дополнительные детали
Please type in the symbols shown in the image above*
 
 

* - required fields