• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 70.4734 74.9970
EUR CHF 1.0983 1.1436
EUR USD 1.1109 1.1509
EUR GBP 0.8439 0.8699

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 72.3760 73.5047
EUR CHF 1.1182 1.1261
EUR USD 1.1252 1.1322
EUR GBP 0.8504 0.8568

Card lock

Card block el description
Личные данные
Что случилось с картой*

Фамилия
Имя
Дата потери/кражи Select date in calendar (DD.MM.YYYY)
Время потери/кражи Время
Последняя транзакция
Дата последней транзакции Select date in calendar (DD.MM.YYYY)
Место
Сумма
Карта утрачена вместе с Пин кодом?
Телефон
Дополнительные детали
Please type in the symbols shown in the image above*
 
 

* - required fields