• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 69.9709 74.4565
EUR CHF 1.1032 1.1481
EUR USD 1.1014 1.1414
EUR GBP 0.8712 0.8991

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 71.6795 72.7978
EUR CHF 1.1163 1.1275
EUR USD 1.1133 1.1233
EUR GBP 0.8765 0.8835

Card lock

Card block el description
Личные данные
Что случилось с картой*

Фамилия
Имя
Дата потери/кражи Select date in calendar (DD.MM.YYYY)
Время потери/кражи Время
Последняя транзакция
Дата последней транзакции Select date in calendar (DD.MM.YYYY)
Место
Сумма
Карта утрачена вместе с Пин кодом?
Телефон
Дополнительные детали
Please type in the symbols shown in the image above*
 
 

* - required fields